Αλλαγή μπαταρίας για όλες τις μάρκες

Η αλλαγή μπαταρίας δεν είναι μία απλή διαδικασία όπως νομίζει ο ποιο πολύς κόσμος, τα ρολόγια χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό για να ανοιχτούν τα καπάκια τους και μπορεί να δημιουργηθούν ανεπανόρθωτες βλάβες εάν δεν γίνει από επαγγελματία .

Ο κρυφός κίνδυνος

Εάν μία μπαταρία δεν αλλαχτεί στις ημερομηνίες που καθορίζει ο κατασκευαστής υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο ρολόι λόγω διάβρωσης για αυτό και το έμπειρο προσωπικό μας πάντοτε ελέγχει και προχωράει σε αντικατάσταση των μπαταριών σε όλες τις μάρκες .